Ҳунарҳои иҷроӣ

 • Арғушти занакӣ
 • Арғушти мардакин
 • Арғушти масхарабозӣ
 • Арғушти ошпазӣ
 • Аспакбозӣ
 • Бобопирак
 • Бозии калон
 • Боғбон
 • Гулбута
 • Дашнободӣ
 • Дилак
 • Дорбозӣ
 • Зангбозӣ
 • Юрмонбозӣ
 • Қайроқбозӣ
 • Кордбозӣ
 • Кочбазай
 • Қошуқбозӣ
 • Дуторнавозӣ
 • Муноҷот
 • «Оҳо, якка»
 • Пойамал
 • Равона
 • Рақс бо дутор
 • Рақс бо кӯза
 • Рақс бо най
 • Рақси руймол
 • Рақс бо чиғак
 • Рақс бо чойник
 • Рақси ангуштпона
 • Рақси зангбоз
 • Рақси остин
 • Рақси уфар
 • Соқинома
 • Табақбозӣ
 • Чапакбозӣ
 • Чӯббозӣ
 • «Ҷум ҷаҳе»
 • Як қарсак
 • Яллабозӣ
 • Ғижакнавозӣ
 • Сурнайнавозӣ
 • Фалак
 • Лабчангнавозӣ
 • Найнавозӣ
 • Рубобнавозӣ
 • Қонуннавозӣ
 • Шашмақом
 • Чангнавозӣ
 • Анварча
 • Бадеҳа
 • Байтхонӣ
 • Баҳория
 • Боғ дароед, янгамо!
 • Ғарибнома
 • Бойчечак
 • Гиждалла
 • Ёрёр
 • Каҷкуло
 • Кӯчабоғӣ
 • Лапар
 • Мавригӣ
 • Моҳсанам
 • Ман доғ
 • Мискин
 • Масхарабозӣ
 • Мошоба
 • Мунга
 • Мурғак
 • Нақш
 • Сабзак
 • Сартарошон
 • Секинак
 • Гулпарӣ
 • Доиранавозӣ
 • Тӯёна
 • Гулумой
 • Уштурбача
 • Шаҳ муборак
 • Шоҳдухтар
 • Ялали бобо, ялалӣ
 • Рақси мард бодоира
 • Нағорабазм
 • Полкаи хуҷандӣ
 • Рақси чўпон
 • Таёқбозӣ
 • Танавор
 • Чархи  ду зону
 • Чорзарб
 • Қумбоқ
 • Рақси мардона бо най
 • Доирабазм
 • Рақси мард бо ғижак
 • Муғулбозӣ
 • Карнайнавозӣ
 • Торнавозӣ
 • Салом молек
 • Акрамҷон
 • Чиликак
 • Калла
 • Ҳаҷвнигорӣ
 • Кабки рав
 • Маддоҳ